MONEY FORWARD INC
3994 TSE

3994
MONEY FORWARD INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3994 financial statements

Tóm tắt tài chính của MONEY FORWARD INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3994 là 456.405B. Ngày thu nhập tiếp theo MONEY FORWARD INC là 15 Tháng 10, ước tính là -8.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền