ESOL CO LTD

4420 TSE
4420
ESOL CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4420 financial statements

Tóm tắt tài chính của ESOL CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4420 là 20.465B. EPS TTM của công ty là 34.50, lợi tức cổ tức là 0.55%, và P/E là 29.19.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền