Z HOLDINGS CORPORATION
4689 TSE

4689
Z HOLDINGS CORPORATION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4689 financial statements

Tóm tắt tài chính của Z HOLDINGS CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4689 là 5.607T. EPS TTM của công ty là 13.34, lợi tức cổ tức là 0.75%, và P/E là 55.41. Ngày thu nhập tiếp theo Z HOLDINGS CORPORATION là 29 Tháng 10, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền