COSMO ENERGY HLDGS CO LTD

5021TSE
5021
COSMO ENERGY HLDGS CO LTDTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5021 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của COSMO ENERGY HLDGS CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 5021 là 303.596B JPY. EPS TTM của công ty là 2187.00 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.82% và P/E là 2.13. Ngày thu nhập tiếp theo của COSMO ENERGY HLDGS CO LTD là 9 Tháng 2, ước tính là 132.70 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu