ORIGIN COMPANY LTD

6513 TSE
6513
ORIGIN COMPANY LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6513 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ORIGIN COMPANY LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6513 là 7.935B. EPS TTM của công ty là 125.93, lợi tức cổ tức là 3.13%, và P/E là 10.15.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền