BAYCURRENT CONSULTING INC
6532 TSE

6532
BAYCURRENT CONSULTING INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BAYCURRENT CONSULTING INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6532 là 949.779B. EPS TTM của công ty là 759.05, lợi tức cổ tức là 0.31%, và P/E là 76.47. Ngày thu nhập tiếp theo BAYCURRENT CONSULTING INC là 8 Tháng 10, ước tính là 182.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền