MIMAKI ENGINEERING CO.LTD

6638 TSE
6638
MIMAKI ENGINEERING CO.LTD TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 6638

Tóm tắt tài chính của MIMAKI ENGINEERING CO.LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6638 là 15.632B JPY. EPS TTM của công ty là 80.45 JPY, tỷ suất cổ tức là 2.83% và P/E là 6.60.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu