MORIO DENKI CO LTD

6647 TSE
6647
MORIO DENKI CO LTD TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6647 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MORIO DENKI CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6647 là 2.454B JPY. EPS TTM của công ty là 233.12 JPY, tỷ suất cổ tức là 1.68% và P/E là 7.48.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu