MCJ CO LTD

6670TSE
6670
MCJ CO LTDTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6670 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MCJ CO LTD

Tổng tài sản của 6670 trong Q2 22 là 103.81B JPY, tăng 3.65% so với kỳ trướcQ1 22. Và tổng nợ phải trả giảm 0.65% trong Q2 22 tới 39.7B JPY.

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: JPY
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu