SEIKO EPSON CORP

6724 TSE
6724
SEIKO EPSON CORP TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6724 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SEIKO EPSON CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6724 là 696.88B JPY. EPS TTM của công ty là 293.25 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.57% và P/E là 6.87. Ngày thu nhập tiếp theo của SEIKO EPSON CORP là 2 Tháng 11, ước tính là 50.84 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu