TAMURA CORP

6768 TSE
6768
TAMURA CORP TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6768 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TAMURA CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6768 là 56.758B JPY. EPS TTM của công ty là 4.14 JPY, tỷ suất cổ tức là 1.45% và P/E là 167.46. Ngày thu nhập tiếp theo của TAMURA CORP là 7 Tháng 11, ước tính là 5.40 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu