TOKYO COSMOS ELECTRIC CO

6772 TSE
6772
TOKYO COSMOS ELECTRIC CO TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6772 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TOKYO COSMOS ELECTRIC CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6772 là 2.284B JPY. EPS TTM của công ty là 565.32 JPY, tỷ suất cổ tức là 2.48% và P/E là 2.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu