KEYENCE CORP

6861 TSE
6861
KEYENCE CORP TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6861 nguyên tắc cơ bản

KEYENCE CORP tổng quan về cổ tức

6861 cổ tức được trả interim. Cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ là 100.00 JPY, hãy mua trước 16 Tháng 9 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.36%