KEYENCE CORP

6861 TSE
6861
KEYENCE CORP TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6861 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KEYENCE CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6861 là 11.486T JPY. EPS TTM của công ty là 1250.83 JPY, tỷ suất cổ tức là 0.42% và P/E là 37.85. Ngày thu nhập tiếp theo của KEYENCE CORP là 28 Tháng 7, ước tính là 336.54 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu