JAPAN HOSPICES HLDGS INC

7061 TSE
7061
JAPAN HOSPICES HLDGS INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7061 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của JAPAN HOSPICES HLDGS INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7061 là 17.727B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền