HIROSE TUSYO INC

7185 TSE
7185
HIROSE TUSYO INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7185 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HIROSE TUSYO INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7185 là 13.809B. EPS TTM của công ty là 284.92, lợi tức cổ tức là 1.44%, và P/E là 7.85.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền