HOYA CORP

7741 TSE
7741
HOYA CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7741 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của HOYA CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7741 là 6.757T. EPS TTM của công ty là 410.07, lợi tức cổ tức là 0.49%, và P/E là 44.72. Ngày thu nhập tiếp theo HOYA CORP là 1 Tháng 2, ước tính là 110.85.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền