MITSUI & CO

8031 TSE
8031
MITSUI & CO TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8031 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MITSUI & CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8031 là 4.868T JPY. EPS TTM của công ty là 618.52 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.84% và P/E là 5.06. Ngày thu nhập tiếp theo của MITSUI & CO là 2 Tháng 11, ước tính là 134.63 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu