MITSUBISHI CORP

8058TSE
8058
MITSUBISHI CORPTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8058 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MITSUBISHI CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8058 là 6.872T JPY. EPS TTM của công ty là 880.32 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.30% và P/E là 5.39. Ngày thu nhập tiếp theo của MITSUBISHI CORP là 2 Tháng 2, ước tính là 206.23 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu