MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Giới thiệu về MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

Khu vực
CEO
Hironori Kamezawa
Trang web
Trụ sở chính
Tokyo
Nhân viên (Năm tài chính)
127.122K
Thành lập
2001
ISIN
JP3902900004
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFJ) là một công ty đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm Nhóm Công ty Kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ Tích hợp, Nhóm Công ty Kinh doanh Ngân hàng Doanh nghiệp Tổng hợp, Nhóm Công ty Kinh doanh Tài sản Ủy thác Tích hợp, Nhóm Công ty Kinh doanh toàn cầu Tích hợp và Krungsri. Các dịch vụ của Công ty bao gồm dịch vụ ngân hàng thương mại, tín thác, chứng khoán, thẻ tín dụng, tài chính tiêu dùng, quản lý tài sản, cho thuê và các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác. Các công ty con của Công ty bao gồm Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ,(BTMU), Tổng công ty Ngân hàng và Tín thác Mitsubishi UFJ (MUTB), Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Holdings (MUSHD), Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) và Công ty TNHH Mitsubishi UFJ NICOS. Nhóm Kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ bao gồm các doanh nghiệp bán lẻ, bao gồm ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp chứng khoán và ngân hàng tín thác, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng bán lẻ Ở Nhật.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng hợp góc nhìn xếp hạng của chuyên gia.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Hiệu suất
Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Thu nhập
‪0‬
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới 

Danh sách theo dõi chọn lọc làm nổi bật 8306.