KEIKYU CORPORATION

9006 TSE
9006
KEIKYU CORPORATION TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 9006

Tóm tắt tài chính của KEIKYU CORPORATION với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9006 là 361.441B JPY. EPS TTM của công ty là 45.52 JPY, tỷ suất cổ tức là 0.76% và P/E là 28.96.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu