NIPPON TEL & TEL CORP

9432TSE
9432
NIPPON TEL & TEL CORPTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9432 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NIPPON TEL & TEL CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9432 là 13.405T JPY. EPS TTM của công ty là 338.95 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.09% và P/E là 11.45. Ngày thu nhập tiếp theo của NIPPON TEL & TEL CORP là 10 Tháng 2, ước tính là 102.74 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu