HIKARI TSUSHIN INC

9435TSE
9435
HIKARI TSUSHIN INCTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9435 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HIKARI TSUSHIN INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9435 là 835.981B JPY. EPS TTM của công ty là 2377.14 JPY, tỷ suất cổ tức là 2.82% và P/E là 8.02. Ngày thu nhập tiếp theo của HIKARI TSUSHIN INC là 14 Tháng 2, ước tính là 251.32 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu