BARRICK GOLD CORPORATION

ABX TSX
ABX
BARRICK GOLD CORPORATION TSX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ABX báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BARRICK GOLD CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ABX là 42.002B. EPS TTM của công ty là 1.83, lợi tức cổ tức là 1.82%, và P/E là 12.90. Ngày thu nhập tiếp theo BARRICK GOLD CORPORATION là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền