AURORA CANNABIS INC
ACB TSX

ACB
AURORA CANNABIS INC TSX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của AURORA CANNABIS INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ACB là 1.786B. Ngày thu nhập tiếp theo AURORA CANNABIS INC là 29 Tháng 9, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền