HEXO CORP

HEXO TSX
HEXO
HEXO CORP TSX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HEXO

Vị thế tài chính hiện tại của HEXO CORP

Tổng tài sản của HEXO trong Q1 22 là 1.61B CAD, tăng 23.04% so với kỳ trướcQ4 21. Và tổng nợ phải trả giảm 5.13% trong Q1 22 tới 549.83M CAD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu