SUNCOR ENERGY INC

SU TSX
SU
SUNCOR ENERGY INC TSX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SU báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SUNCOR ENERGY INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SU là 44.134B. EPS TTM của công ty là 1.60, lợi tức cổ tức là 5.55%, và P/E là 19.33. Ngày thu nhập tiếp theo SUNCOR ENERGY INC là 10 Tháng 2, ước tính là 1.25.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền