CANOPY GROWTH CORPORATION WEED

WEED TSX
WEED
CANOPY GROWTH CORPORATION TSX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghiệp Chế biến
Công nghiệp: Hàng Nông sản/Chế biến
Canopy Growth Corp, trước đây là Tweed Marijuana Inc, là một công ty thuốc cần sa đa thương hiệu có trụ sở tại Canada. Công ty, thông qua các công ty con Tweed Inc, Bedrocan Canada Inc, Tweed Farms Inc và Mettrum Health Corp đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất và bán cần sa hợp pháp tại thị trường y tế Canada. Công ty cũng tập trung vào sản xuất và bán cần sa trong thị trường giải trí ở Canada. Thương hiệu cốt lõi của công ty là Tweed và Bedrocan. Tweed là đơn vị sản xuất cần sa y tế được cấp phép. Hoạt động thương mại được cấp phép của Tweed bao gồm khoảng 168.000 feet vuông tại cơ sở Smiths Falls và Tweed được phép sản xuất và bán khoảng 3.540 kg cần sa y tế mỗi năm. Công suất sản xuất của Tweed là hơn 10 phòng trồng cần sa trong nhà kiểm soát khí hậu. Bedrocan là một cơ sở sản xuất cần sa cấp y tế. Cơ sở sản xuất của Bedrocan rộng hơn 52.000 feet vuông tại Toronto, Ontario được cấp phép, và bao gồm hơn 30 phòng trồng cần sa trong nhà, và hơn ba phòng pha chế.