ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF UNIT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
828.447MCAD
Luồng vốn (1N)
−90.883MCAD
Tỷ suất Cổ tức (FY)
1.17%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%

Giới thiệu về ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF UNIT

Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.48%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 6, 2009
Chỉ số đã theo dõi
MSCI World Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
CA46430Y1088

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh