BRIXTON METALS CORP

BBB TSXV
BBB
BRIXTON METALS CORP TSXV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BBB fundamentals

Tóm tắt tài chính của BRIXTON METALS CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BBB là 30.933M CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu