TrueUSD

TUSDUSD BITTREX
TUSDUSD
TrueUSD BITTREX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

TrueUSD Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà TrueUSD được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử TrueUSD trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Vol in USD 24h
Vol Chg % 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
TUSDUSDTTrueUSD / Tether USWHITEBIT1.0003−0.07%3.071M−4.05%1.00100.9995474.686K
Mua
TUSDUSDTTrueUSD / Tether USDPOLONIEX1.000810.00%300.136K−27.81%1.000861.0007213.498K
Mua
TUSDBTCTrueUSD / BitcoinBITTREX0.000051800.02%219.13K−61.67%0.000051880.000051689.011K
Mua
TUSDETHTrueUSD / EthereumBITTREX0.000763790.17%25.158K76.84%0.000763790.00076184211
Sức mua mạnh
TUSDUSDTTrueUSD / TetherBITTREX0.99959619−0.00%12.633K−9.08%0.999605000.999575391.753K
Theo dõi
TUSDUSDCTrueUSD / USD CoinPOLONIEX0.999930.00%11.828K−80.74%0.999940.999932.47K
Bán
TUSDBTCTrueUSD / BTCUPBIT0.0000514301.06%10.889K−25.47%0.0000514300.0000508606.199K
Mua
TUSDUSDTrueUSD / US DollarBITTREX0.999800000.03%1.251K25.01%0.999800000.999800001.251K
Mua
TUSDUSDCTrueUSD / USD Coin ERC20 ChainHITBTC1.000102430.00%531403.82%1.000102431.000102430
Sức mua mạnh
TUSDUSDTTrueUSD / USDTUPBIT0.9862−1.47%41471.26%1.00200.986241
Bán Mạnh
TUSDDAITrueUSD / DaiHITBTC0.999740.01%100.00%0.999740.9997410
Mua
TUSDWETHTrueUSD / Wrapped Ether (0xb4d0d...d1404)UNISWAP0.00076203000.61%0.00076303000.000762030050
Sức mua mạnh
TUSDUSDDTrueUSD / USDDPOLONIEX1.000240.02%1.000381.0000145.441K
Bán
TUSDEOSDTTrueUSD / EOSDTHITBTC1.11544−0.09%1.115441.115440
Bán
TUSDTGOLDTrueUSD / TrueGold (0xef955...83821)UNISWAP3ETH19.32580479000.01%19.325804790019.32580479009
Mua
TUSDBUSD_2E28B9TRUEUSD / BUSD TOKEN (2E28B9...C51C6C)PANCAKESWAP1.00284205000.43%1.00284205000.99855918005
Sức mua mạnh
TUSDTAUDTrueUSD / TrueAUD (0x66830...ced96)UNISWAP1.5899281300−0.23%1.62682864001.4963841200320
Mua
TUSDQRXTrueUSD / QuiverX (0x8a5d5...b1d5e)UNISWAP200.45665468002.51%206.2595624600200.4566546800465
Mua
TUSDUSDCTrueUSD / USD Coin (0x39529...1770e)UNISWAP3ETH1.00010312000.00%1.00010335001.000102520030.559K
Theo dõi
TUSDTGBPTrueUSD / TrueGBP (0x4b529...46f8f)UNISWAP0.90306108002.40%0.90306108000.903061080058
Mua
TUSDWETHTrueUSD / Wrapped Ether (0x76016...a1f3c)SUSHISWAP0.0007600600−0.28%0.00076006000.0007600600100
Sức mua mạnh