Chỉ số đồng đô la Mỹ

DXY TVC
DXY
Chỉ số đồng đô la Mỹ TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Tin tức DXY