France 2Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
1.00%
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Các mã liên quan

FR10Y
Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
FR10Y
FR10
Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm
FR10
FR02
France 2Y
FR02