Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm FR10

FR10 TVC
FR10
Trái phiếu Chính phủ Pháp 10 năm TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày