Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm

GB10Y TVC
GB10Y
Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm TVC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

phân tích kỹ thuật GB10Y

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để phân tích Hợp đồng chênh lệch

Công cụ phân tích kỹ thuật hiển thị xếp hạng thời gian thực cho các khung thời gian đã chọn. Tóm tắt cho United Kingdom 10 Year Government Bonds Yield dựa trên các chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất - Trung bình trượt, Dao động và Pivot. Kết quả hiển thị trong nháy mắt.