GOLD/SILVER RATIO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về GOLD/SILVER RATIO

Tỷ lệ Vàng-Bạc thể hiện lượng ounce bạc cần thiết để mua một ounce vàng. Ngày nay, tỷ lệ này đang được thả nổi, vì giá vàng và bạc được điều chỉnh hàng ngày theo động lực của thị trường, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Tỷ lệ này đã được thiết lập vĩnh viễn tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử - và ở những địa điểm khác nhau - bởi các chính phủ mong muốn có sự ổn định về tiền tệ.
Giao dịch theo tỷ lệ Vàng-Bạc có ý nghĩa đối với những người lo lắng về sự mất giá, giảm phát và thay thế tiền tệ. Các kim loại quý đã có kỷ lục được chứng minh về việc duy trì giá trị trước bất kỳ tình huống khẩn cấp nào có thể đe doạ giá trị đồng tiền pháp định của một quốc gia.

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh