Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

Chỉ số chứng khoán theo vốn hóa thị trường của 50 công ty lớn, blue-chip của Châu Âu hoạt động trong các quốc gia thuộc khu vực đồng euro. Việc lựa chọn được thực hiện trong 18 chỉ số Dow Jones EURO STOXX Supersector, từ đó các thành viên được xếp hạng theo quy mô và được đưa vào danh sách lựa chọn.

Các Mã liên quan

ESTX 50 PR.EUR
 
   
Chỉ số cổ phiếu Euro Stoxx 50
 
   
Europe 50
 
   
STXE 50 PR.EUR
 
   
EURO STOXX 50 INDEX FUTURES