Chỉ số Tiền Đô la New Zealand

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về Chỉ số Tiền Đô la New Zealand

Chỉ số tiền tệ đô la New Zealand (ZXY) là một trong những chỉ số quan trọng để hiểu được sức mạnh thực sự của đồng tiền. ZXY cho thấy mối quan hệ giữa NZD và các loại tiền tệ chính khác. Đồng đô la New Zealand là loại tiền tệ hàng hóa cùng với CAD và AUD. Tỷ giá của NZD có thể bị ảnh hưởng bởi khối lượng xuất khẩu — quốc gia này phụ thuộc vào nguồn cung cho Trung Quốc và Úc, nơi New Zealand cung cấp các sản phẩm sữa chẳng hạn. Nếu khối lượng xuất khẩu đang tăng lên thì cũng có thể làm tăng chỉ số đô la New Zealand.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh