UNIVERSAL CEMENT CORPORATION

1104 TWSE
1104
UNIVERSAL CEMENT CORPORATION TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1104 financial statements

Tóm tắt tài chính của UNIVERSAL CEMENT CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1104 là 13.857B. EPS TTM của công ty là 1.99, lợi tức cổ tức là 5.19%, và P/E là 10.68. Ngày thu nhập tiếp theo UNIVERSAL CEMENT CORPORATION là 1 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền