HSING TA CEMENT CO LTD
1109 TWSE

1109
HSING TA CEMENT CO LTD TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1109 financial statements

Tóm tắt tài chính của HSING TA CEMENT CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1109 là 8.241B. EPS TTM của công ty là 3.31, lợi tức cổ tức là 6.22%, và P/E là 7.27.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền