CHUNG HUNG STEEL CO

2014 TWSE
2014
CHUNG HUNG STEEL CO TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2014 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHUNG HUNG STEEL CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2014 là 59.216B. EPS TTM của công ty là 3.48, lợi tức cổ tức là 0.73%, và P/E là 11.87. Ngày thu nhập tiếp theo CHUNG HUNG STEEL CO là 1 Tháng 12, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền