YC INOX CO LTD
2034 TWSE

2034
YC INOX CO LTD TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của YC INOX CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2034 là 16.043B. EPS TTM của công ty là 1.51, lợi tức cổ tức là 4.02%, và P/E là 25.90. Ngày thu nhập tiếp theo YC INOX CO LTD là 15 Tháng 10, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền