ALPHA NETWORKS INC

3380 TWSE
3380
ALPHA NETWORKS INC TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3380 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ALPHA NETWORKS INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3380 là 15.899B. EPS TTM của công ty là 1.06, lợi tức cổ tức là 0.68%, và P/E là 27.65. Ngày thu nhập tiếp theo ALPHA NETWORKS INC là 17 Tháng 3, ước tính là 0.16.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền