YONGGU GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5546 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của YONGGU GROUP INC

Tổng tài sản của 5546 cho Q1 23 là6.61B TWD, ít hơn 7.95% so với kỳ trước Q4 22. Và tổng nợ phải trả giảm 6.86% trong Q1 23 tới 3.96B TWD.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu