YONGGU GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5546 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của YONGGU GROUP INC

Tổng tài sản của 5546 trong Q3 23 là 6.76B TWD, tăng 6.49% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.21% trong Q3 23 tới 4.22B TWD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY