YONGGU GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5546 nguyên tắc cơ bản

YONGGU GROUP INC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.08%