YONGGU GROUP INC

5546 TWSE
5546
YONGGU GROUP INC TWSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5546 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của YONGGU GROUP INC với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của 5546, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền