YONGGU GROUP INC

5546 TWSE
5546
YONGGU GROUP INC TWSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 5546

Tóm tắt tài chính của YONGGU GROUP INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 5546 là 4.612B TWD. EPS TTM của công ty là 3.17 TWD, tỷ suất cổ tức là 8.93% và P/E là 19.05.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu