PEGAVISION CORPORATION
6491 TWSE

6491
PEGAVISION CORPORATION TWSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của PEGAVISION CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 6491 là 39.34B. EPS TTM của công ty là 12.12, lợi tức cổ tức là 0.89%, và P/E là 47.48. Ngày thu nhập tiếp theo PEGAVISION CORPORATION là Sep 01, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền