MOMO COM INC

8454 TWSE
8454
MOMO COM INC TWSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8454 fundamentals

Tóm tắt tài chính của MOMO COM INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8454 là 146.025B TWD. EPS TTM của công ty là 18.26 TWD, tỷ suất cổ tức là 1.62% và P/E là 42.82. Ngày thu nhập tiếp theo của MOMO COM INC là 27 Tháng 7, ước tính là 4.98 TWD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu