UKRAINIAN HRYVNIA / U.S. DOLLAR

UAHUSD IDC
UAHUSD
UKRAINIAN HRYVNIA / U.S. DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

UAHUSD Biểu đồ Ngoại hối